O Fundacji Liberté!

Fundacja Liberté! to interdyscyplinarna organizacja kulturalna i społeczna oraz think tank, który działa w Polsce od 2007 roku.

Zaczątkiem naszych wszystkich działań było wydawanie eksperckiego, ideowego czasopisma kulturalnego i społeczno-politycznego „Liberté!”.

Naszą ambicją jest pozycja rzecznika społeczeństwa otwartego, racjonalnych poglądów gospodarczych i kultury liberalnej w Polsce.

Głównym długofalowym celem organizacji jest tworzenie w Polsce różnorodnych narzędzi służących do dokonania realnej liberalnej zmiany i budowania dla niej poparcia społecznego.

Pracujemy nad tym aby stać się kompleksową i interdyscyplinarną instytucji zdolną do skutecznego edukowania obywateli w duchu poszanowania rządów prawa, praw człowieka, zasad gospodarki rynkowej i zasad integracji europejskiej.

W działalności kulturalnej staramy się realizować projekty ambitne, często niszowe, które uważamy za warte przedstawienia szerszej publiczności.

Jesteśmy członkiem międzynarodowych sieci: 4liberty.eu, Atlas Network, European Liberal Forum (ELF).

Zespół Igrzysk Wolności

Błażej Lenkowski

Dyrektor forum

blenkowski@findustrial.pl

Leszek Jażdżewski

Koordynator programowy

ljazdzewski@liberte.pl

Olga Łabendowicz

Koordynatorka ds. opieki nad gośćmi

olgalabendowicz@liberte.pl

Joanna Głodek

Koordynatorka ds. promocji, mediów społecznościowych i strony internetowej

jglodek@liberte.pl

Marcin Malecki

Koordynator ds. programu kulturalnego i logistyki

6dzielnica@gmail.com

Magda Melnyk

Ekspertka ds. programowych

mmelnyk@liberte.pl

Natalia Banaś

Koordynatorka ds. opieki nad gośćmi

nbanas@liberte.pl

Stanisław Roszczyk

Koordynator ds. współpracy z partnerami Igrzysk Wolności

s.roszczyk@liberte.pl

Aleksandra Kocik

Koordynatorka ds. strony internetowej

akocik@liberte.pl

Katarzyna Kańczugowska

Koordynatorka ds. opieki nad gośćmi

kkanczugowska@liberte.pl

Martyna Bernkakowska

Koordynatorka ds. sprzedaży i kontaktów z uczestnikami wydarzenia

mbernakowska@liberte.pl

Julita Maciejewska

Koordynatorka ds. wolontariatu

wolontariat@liberte.pl

Marianna Cieślak

Koordynatorka ds. akredytacji dziennikarskich

media@liberte.pl

Magdalena M. Baran

Ekspertka ds. programowych

magdalena.baran@gmail.com

Zespół ekspertów programowych:

Magdalena M. Baran
Piotr Beniuszys
Sławek Drelich
Tomasz Kamiński
Tomasz Kasprowicz
Olga Łabendowicz
> Marcin Malecki
Magda Melnyk
Weronika Michalak
Sekretarz zespołu: Joanna Głodek


Inne projekty

Inne projekty

„Liberté”

„Liberté!” jest czasopismem społeczno-kulturalnym. Credo „Liberté!” zawiera m.in.: krytyczną refleksję nad rzeczywistością, sceptycyzm wobec

wszelkich ideologii, dystans i ironię, także do samych siebie, wolność jako nadrzędną zasadę polityki, wolność jednostki wobec drugiego człowieka, wobec społeczeństwa i państwa, europejski i globalny punkt widzenia na sprawy Polski, odwagę głoszenia idei niepopularnych, które uważamy za słuszne – wolimy przekonywać do własnych poglądów (i dawać się przekonać, o ile argumenty będą dobre); otwartość na rozmówcę, walkę na argumenty, a nie ad personam. Redakcja ma charakter ogólnopolski.

W każdy drugi piątek miesiąca publikujemy e-miesięcznik. Prowadzimy także stale aktualizowany portal opinii.

Czytaj więcej

4liberty.eu

Fundacja Liberté! koordynuje sieć 4liberty.eu z ramienia Fundacji Friedricha Naumanna – Fundacji na Rzecz Wolności.

4Liberty.eu to sieć 13 think tanków z Europy Środkowej i Wschodniej (z Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech, Bułgarii, Estonii, Litwy i Niemiec).

Nasze cele to: sprawienie by środkowoeuropejska perspektywa była dostępna dla międzynarodowej społeczności, pełnienie funkcji rzetelnego źródła informacji w kwestiach regionalnych.

Publikujemy wysokiej jakości analizy, polemiki i artykuły w języku angielskim, budując mosty pomiędzy różnymi narodami w celu usprawnienia komunikacji i lepszego porozumienia między ekspertami z poszczególnych państw.

Wydajemy także anglojęzyczny półrocznik polityczno-gospodarczy 4liberty.eu Review”.

Dowiedz się więcej

Czytaj więcej

6. Dzielnica

Niewielka galeria sztuki i klubokawiarnia kulturalna w centrum Łodzi. Miejsce debat, spotkań artystycznych, wystaw i koncertów.

Zapraszamy od wtorku do niedzieli od godziny 17:00.

Zlokalizowana na ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi.

Dowiedz się więcej

Czytaj więcej

Kampanie społeczne

Zespół naszej Fundacji konsekwentnie inicjuje kampanie społeczne w kolejnych ważnych sprawach. Wśród nich warto

wymienić: kampanie w obronie Otwartych Funduszy Emerytalnych i Świecka Szkoła, a także akcje „Nie dla finansowania Świątyni Opatrzności Bożej z pieniędzy podatników”.

Czytaj więcej

Działalność wydawnicza

Fundacja prowadzi również działalność wydawniczą. W ramach Biblioteki Liberté! ukazały się do tej pory m.in:

„100 najsłynniejszych eksperymentów psychologicznych świata” Marka Migalskiego i Macieja Bożka, „Europejskie pandemonium” Luuka van Middelaara, „Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą” Magdaleny M. Baran, „Budowanie narodu. Przypadek Polski w latach 2015-2017” Marka Migalskiego, „Tak umierają demokracje” Stevena Levitsky’ego i Daniela Ziblatta, „Mgła, emocje, paradoksy” Marka Migalskiego, „Manifest nosorożca” Adama Gopnika, „Dlaczego Hiszpania trzeszczy?” Magdy Melnyk, „Bariery dla liberalizmu” Piotra Beniuszysa.

Książki są dostępne w naszym sklepie internetowym.

Czytaj więcej

Nauka Obywatela

To nowy długofalowy projekt Fundacji Liberté!, którego celem jest edukacja obywatelska uczniów szkół średnich.

Pierwszym krokiem w ramach projektu, realizowanego we współpracy z wielokrotnie nagradzaną organizacją z Litwy, Lithuanian Free Market Institute (LFMI), jest opracowanie kompleksowego e-podręcznika, w którym znajdują się gotowe scenariusze lekcji, tematy do dyskusji w klasie, materiały interaktywne, kluczowe zagadnienia i pojęcia oraz ćwiczenia do realizacji w ramach lekcji.

Projekt skierowany jest do nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie, Przedsiębiorczości i Etyki w szkołach średnich. Za pośrednictwem niniejszej platformy nauczyciel zyskuje dostęp do darmowej bazy materiałów dydaktycznych, które stanowią uzupełnienie podstawy programowej w postaci treści dodatkowych.

Po zalogowaniu, każdy nauczyciel uzyskuje dostęp do 10 rozdziałów, które obejmują obszary tematyczne kluczowe dla zrozumienia przez młodzież sposobów funkcjonowania współczesnego świata. Są wśród nich: ubóstwo, konsumpcja, praca, zanieczyszczenie środowiska, nierówności, migracja, zdrowie, sieci społeczne, wybory, media i propaganda. Każdy z rozdziałów zawiera 3 osobne lekcje opracowane pod kątem zagadnień związanych z ekonomią, etyką i obywatelstwem.

Nadrzędnym celem projektu jest ułatwienie pracy nauczycielom zaangażowanym w kształtowanie umysłów oraz poszerzanie horyzontów młodych obywateli na drodze ku świadomemu rozwojowi.

Czytaj więcej

Zarząd fundacji

Błażej Lenkowski

Prezes Fundacji

Leszek Jażdżewski

Wiceprezes Zarządu

Kontakt

Fundacja Liberté!

(Organizator Igrzysk Wolności)

ul. Piotrkowska 102

90–004 Łódź

e-mail: fundacja@findustrial.pl

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Współorganizatorzy

Partnerzy wspierający

Ad Partner

Partnerzy merytoryczni

Partner wydawniczy

Partnerzy medialni

Partnerzy Okrągłego Stołu

Partner networkingu

Partnerzy Idei

Pobierz program w PDF

Zapisz się na Newsletter