Dla mediów

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów do relacjonowania spotkań i paneli Igrzysk Wolności, zaplanowanych na 15-17 września 2023.

O akredytację medialną mogą ubiegać się nie tylko aktywni dziennikarze i fotoreporterzy dysponujący legitymacją prasową, ale także osoby prowadzące kanały, profile, blogi oraz strony internetowe o tematyce związanej z profilem wydarzenia o zasięgach określonych w Regulaminie akredytacji medialnych Igrzysk Wolności 2023.

Podstawą przyznania akredytacji medialnej jest wypełnienie i przesłanie formularza akredytacyjnego. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Warunkiem udziału w wydarzeniu na podstawie przyznanej akredytacji medialnej jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia na dzień wydarzenia, dostępnego on-line oraz stacjonarnie podczas rejestracji w dniu wydarzenia.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY

UWAGA! Organizator Igrzysk Wolności 2023 zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Kontakt:

Marianna Cieślak

Koordynatorka ds. akredytacji dziennikarskich

e-mail: media@liberte.pl

telefon: 692338888

Wypełnij formularz

Regulamin akredytacji prasowych na Igrzyskach Wolności 2023

 1. W ramach Igrzysk Wolności 2023 przyznawane są nieodpłatne akredytacje medialne.
 2. Akredytacje dla aktywnych zawodowo i publikujących dziennikarzy i fotoreporterów, reprezentujących wydawców prasy, serwisów internetowych, programów telewizyjnych i audycji radiowych, posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie środków masowego komunikowania, są wydawane pod warunkiem okazania legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją lub agencją fotograficzną.
 3. Akredytacje dla osób prowadzących oraz współpracujących z kanałami, profilami, blogami i stronami internetowymi o tematyce związanej z profilem wydarzenia są wydawane pod warunkiem spełnienia minimalnych limitów:
  1. dla kanału YouTube: 50 000 subskrybentów;
  2. dla profilu Facebook: 40 000 polubień;
  3. dla konta Twitter: 1 200 obserwujących.
 4. Osoby nieposiadające legitymacji prasowej i reprezentujący media niespełniające wymaganych minimalnych limitów mogą ubiegać się o przyznanie akredytacji na podstawie załączonych dowodów aktywnej działalności dziennikarskiej lub komentatorskiej.
 5. Podstawą uzyskania akredytacji jest wypełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego na stronie http://igrzyskawolnosci.pl i przesłanie go wraz ze skanem legitymacji prasowej lub zaświadczeniem o współpracy z redakcją, alternatywnie: zestawieniem statystyk zasięgowych za ostatnie 3 miesiące.
 6. Przesłanie formularza akredytacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Przesłanie formularza akredytacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgodę na otrzymywanie Newslettera Organizatora.
 8. Przesłanie formularza akredytacyjnego nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator Igrzysk Wolności 2023 zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
 9. O przyznaniu akredytacji Organizator poinformuje przesyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu akredytacyjnym.
 10. Akredytacja medialna Igrzysk Wolności 2023 upoważnia do:
  1. wejścia na teren i udziału we wszystkich wydarzeniach programowych wymienionych na stronie http://igrzyskawolnosci.pl/program,
  2. otrzymywania materiałów prasowych (opisów, zdjęć) dotyczących wydarzeń programowych,
  3. wsparcia ze strony biura prasowego w planowaniu obsługi dziennikarskiej wydarzenia,
  4. ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział w festiwalu,
  5. fotografowania i filmowania uczestników i fragmentów wydarzenia, przy czym zasady rejestracji oraz wymogi uczestników co do publikacji i rozpowszechniania ich wizerunku zostaną podane przez biuro prasowe Organizatora najpóźniej w dniu wydarzenia.
 11. Akredytacje są imienne. Należy odebrać je osobiście w dniu wydarzenia w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 12. W związku z pandemią COVID-19 warunkiem udziału w wydarzeniu na podstawie przyznanej akredytacji medialnej jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia na dzień wydarzenia, dostępnego online oraz stacjonarnie podczas rejestracji.
 13. Osoba wykonująca zadania dziennikarskie lub fotoreporterskie na podstawie przyznanej akredytacji musi umieścić ją w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
 14. Osoba posiadająca akredytację medialną zobowiązuje się do przestrzegania doraźnych poleceń́ Kierownika Ochrony oraz Organizatora wydarzenia.
 15. Materiały zdjęciowe i filmowe z wydarzeń w ramach Igrzysk Wolności 2023 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji z wydarzenia; w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych mogą zostać określone w komunikatach przesyłanych mailowo do akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów oraz publikowanych na stronie Organizatora www.igrzyskawolnosci.pl/dla-mediow.
 16. Dane osobowe przesyłających formularze akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, które są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: http://igrzyskawolnosci.pl/polityka-prywatnosci.

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Współorganizatorzy

Partnerzy wspierający

Ad Partner

Partnerzy merytoryczni

Partner wydawniczy

Partnerzy medialni

Partnerzy Okrągłego Stołu

Partner networkingu

Partnerzy Idei

Pobierz program w PDF

Zapisz się na Newsletter